Tokyo Garakuta Laborator
project: graphicdesignwork. video/motion
 
client: Tokyo Garakuta Laborator
creative direction: takashi okada
role: video/motion, graphic design
year: 2016
 
url: http://tokyogarakutalabo.com/movie.html

garakuta02

garakuta01